Zonnepnalen


De zonnestroom of fotovoltaïsche zonne-energie is een elektrische energie die wordt opgwekt door zonnestraling via zonnepanelen. De zonnestroom wordt vernieuwbare energie genoemd omdat de bron (de zon) als onuitputtelijk wordt beschouwd. Standaard worden er in Nederland drie soorten zonnepanelen aangeboden namelijk mono kristallijne panelen, polykristallijne panelen en dunne film panelen.


Monokristallijn zonnepanelen

Monokristallijn zonnepanelen zijn de beste soort zonnepanelen, aangezien ze het hoogste rendement kunnen behalen. Het rendement komt boven 17% en er zijn inmiddels al panelen met 20% rendement op de markt. De cellen bij monokristalijne zijn zwart en bestaan uit een enkele (mono) kristal. De oppervlakte hiervan is egaal zwart/blauw en heeft geordende electroden. De productiekosten van een monokristallijne zonnepaneel liggen hoger dan die van het polykristallijne zonnepaneel.

Wij bieden twee soorten monokristalijne panelen:

  • ☼ Monokristalijne panelen, dit zijn panelen met donderblauwe tot nagenoeg zwarte zonnecellen, een witte folie en een aluminium rand.

  • ☼ Monokristallijne black panelen, dit zijn panelen met zwarte zonnecellen, een zwarte folie en een zwarte aluminium rand.


Polykristallijn zonnepanelen

Net als de monokristallijne panelen wordt de polykristallijne variant gemaakt van silicium. De cellen bij polykristallijne zijn blauw en bestaan uit meerdere (poly) kristallen. De cellen worden gemaakt van siliciumresten. Polykristallijne panelen worden vaak “blauwe zonnepanelen” genoemd. De zonnecellen vertonen een soort gebroken schervenpatroon. De productie van polykristallijne is de meest voordelige manier van het vervaardigen van zonnecellen. De panelen zijn hierdoor gunstig van prijs. Naast de gunstige prijs heeft het polykristallijne zonnepaneel als voordeel dat het een beter rendement geeft bij diffuus daglicht.

Wij bieden twee soorten polykristalijne panelen:

  • ☼ Polykristallijne panelen; dit zijn panelen met blauwe zonnecellen, een witte folie en een aluminium rand.

  • ☼ Polykristallijne black panelen; dit zijn panelen met blauwe zonnecellen, een zwarte folie en een zwarte aluminium rand.


Dunne film (amorfe) zonnepanelen

Waar de monokristallijne en polykristallijne panelen wat betreft de productie en eigenschappen veel vergelijking vertonen, is het dunne film paneel een heel ander type paneel. Dunne film panelen zijn goedkoper dan mono- en polykristallijne silicium panelen omdat er voor het productieproces minder materiaal nodig is. Het rendement van deze panelen komt op ongeveer 15% wat beduidend lager is dan bij de andere panelen. Wegens het rendement per vierkantmeter is de toepassing van dit paneel dan ook nog weleens anders van de andere twee panelen. Omdat voor de meesten het dakoppervlak een beperking vormt voor het aantal panelen dat geplaatst kan worden, vinden we dunne film zonnepanelen nog maar weinig terug op daken in Nederland. Ze zijn de laatste jaren wel in opmars aangezien dat het rendement steeds beter wordt en de prijs laag blijft.